עמותת צליאק בישראל
Menu

פגישה במשרד החינוך

ב-1 במרץ 2015 פורסם חוזר מנכ"ל משרד החינוך, העוסק בתלמידים חולי צליאק, שנמצאים במערכת החינוך.

לאור ריבוי השאלות והפניות שאנו מקבלים בעקבות פרסומו של החוזר, ועל מנת להבהיר כמה סוגיות שעולות מהחוזר, ביקשנו להיפגש עם עירית ליבנה, המפקחת על הבריאות במשרד החינוך, שעמה אנו נמצאים בקשר מזה שנים רבות. הפגישה התקיימה ב-20 באפריל.


להלן עיקרי הדברים, כפי שהובהרו על ידי הגב' עירית ליבנה:

1.   החוזר הוא מסמך מנחה. למרות שהכוונה היא שהמסמך יהיה מחייב, אין למשרד החינוך דרך לאכוף את החוזר.
הדרך הרצויה ליישום החוזר בבתי הספר ובגנים היא על ידי הידברות, הטמעה ושינוי התנהלות, כל זאת תוך מעורבות ושיתוף פעולה של ההורים.

2.   לא מקובל על משרד החינוך, שילד לא יוכל להשתתף בפעילות כלשהי שמתקיימת בביה"ס או בגן בגלל שונות או מגבלה כלשהי, כגון טיול כיתתי, אפיית פיתות בטאבון, שימוש בחומרי יצירה, אפיית חלות וכדומה.

3.   האחריות למציאת פתרונות חלופיים היא על בית הספר / הגן (כלומר - מנהל/ת ביה"ס).

4.   באם בית הספר / הגן לא מטפל בילד הצליאקי ולא מציע פתרון ראוי, שיאפשר לילד להשתתף בפעילות כמו שאר חבריו לכיתה, ההורה צריך לפנות לפיקוח על ביה"ס / הגן.

5.   במקרה שהפנייה לגורם המפקח על בית הספר/גן לא תעזור, ההורה יפנה למפקח המחוז.

6.   במקרה קיצון ולאחר פנייה לגורמים המפקחים שפורטו, ניתן לפנות גם לעירית ליבנה, שפרטיה מפורטים בחוזר

למעלה