עמותת צליאק בישראל
Menu

חוזר בנושא תכשירים רפואיים וגלוטן


כפי שמפורסם באתר, בשנת 2003 הוציא אגף הרוקחות במשרד הבריאות, על פי בקשת העמותה, הנחיה לסמן גלוטן בתרופות. על פי ההנחיה, אם תרופה מכילה גלוטן, יש לציין זאת גם בעלון התרופה וגם על גבי האריזה.

כצעד נוסף להנגשת המידע על תרופות לציבור הצליאק, פירסם אגף הרוקחות בתחילת מרץ חוזר בנושא "תכשירים רפואיים וגלוטן", שאליו מצורפת כנספח רשימה של תרופות המכילות גלוטן / עמילן חיטה. החוזר הועלה לאתר העמותה כמו גם לאתר של משרד הבריאות.

להלן מספר הדגשים מתוך החוזר:

1. על פי החוזר, ישנן רק מעט תרופות המכילות עמילן חיטה / גלוטן.

2. על פי החוזר, יש לבדוק אך ורק תרופות הניתנות דרך הפה, ואין צורך לבדוק תרופות הניתנות בזריקה או במריחה על העור.

3. על פי החוזר, חולי צליאק יכולים לצרוך תרופות המכילות עד 100ppm גלוטן. זאת גם כאשר התרופה נלקחת מידי יום למשך זמן בלתי מוגבל.

נדגיש, שכאשר מדובר במזון, חולי צליאק יכולים לצרוך עד 20ppm גלוטן בלבד (כפי שמוגדר בתקנות לסימון גלוטן במזון).

4. על פי החוזר, כל התרופות מכילות גלוטן בשיעור נמוך מ-100ppm.

אפשר לראות את המידע על תרופות גם באתר העמותה, במדריך התרופות (בתפריט "מדריכים שימושיים").
נוסיף ונעדכן את הרשימות שבאתר העמותה, על מנת שיהיה בידיכם מידע מלא ואחראי.
למעלה