עמותת צליאק בישראל
Menu

סימון גלוטן בתרופות

אנו שמחים לעדכן אתכם על פגישה שהתקיימה ביום שני, 23 במרץ 2015, במשרד הבריאות, בנושא סימון גלוטן בתרופות. 
בפגישה הוצג הקושי של חולי צליאק לזהות אלו תרופות מכילות/לא מכילות גלוטן, וזאת למרות ההנחיה הקיימת כיום,
לפיה יצרנים ויבואנים של תרופות צריכים לציין הן בעלון התרופה והן על האריזה כאשר תרופה מכילה גלוטן,לפיה יצרנים ויבואנים של תרופות צריכים לציין הן בעלון התרופה והן על האריזה כאשר תרופה מכילה גלוטן.


קצת רקע:

מיד עם הקמתה של העמותה, בשנת 1999, פנינו אל משרד הבריאות וביקשנו את עזרתם בקבלת רשימות מסודרות מכל חברות התרופות. בעקבות פנייתנו פנה אגף הרוקחות אל יצרנים ויבואנים של תרופות לקבלת מידע לגבי תכולת גלוטן בתכשירים רפואיים. בנוסף, אגף הרוקחות קיבל החלטה לחייב יצרנים/יבואנים לציין בעלון באותם מקרים כאשר התכשיר מכיל גלוטן"

בשנת 2002 הוציא אגף הרוקחות חוזר לחברות התרופות. בשנת 2008 יצא חוזר נוסף מטעם אגף הרוקחות לחברות התרופות (חוזר מס' REG_4/2008). אפשר לראות את החוזר באתר של משרד הבריאות:

http://www.health.gov.il/hozer/REG04_2008.pdf

אומנם ישנה הוראה המחייבת את יצרני התרופות לסמן תרופות המכילות גלוטן (הוראה אשר הקלה מאוד על חולי הצליאק), אך גם הרופאים, גם הרוקחים וגם חולי הצליאק אינם מרגישים כי ניתן להסתמך על הסימון שעל גבי התרופות.


במהלך השנים הצענו לאגף הרוקחות מספר פתרונות:

1.     להוסיף מידע על גלוטן למידע על התרופות שמצוי במאגר התרופות של אגף הרוקחות

2.     לקבוע, כי כל התרופות במרשם תהיינה אך ורק תרופות שאינן מכילות גלוטן

אנשי משרד הבריאות הבטיחו ללמוד ולבחון את ההיבטים השונים של הפתרונות השונים, לרבות על ידי פנייה לחברות התרופות.


אנו מזכירים כי ניתן לראות את רשימת התרופות באתר העמותה. 

נוסיף ונעדכן את חברי העמותה בדבר ההתפתחויות.

 

למעלה