הקו הפתוח 03-6781481
Menu

פנימיות, ישיבות ואולפנות


בינואר 2016 הועלה לאתר של המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער במשרד החינוך נוהל מסודר להזנת תלמידים עם צליאק במוסדות המינהל.

המסמך מסדיר לראשונה את נושא התזונה של תלמידים עם צליאק במוסדות אלו ומגדיר במפורש כיצד על המוסדות להיערך - כולל קבלת הדרכה תזונתית לכל הגורמים הרלוונטיים!

המסמך הוא תוצר של עבודה משותפת של עמותת צליאק בישראל וריטה סולברג, המפקחת הארצית על התזונה בפנימיות המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער במשרד החינוך, ואנו מודים לה על עבודתה המאומצת בנושא.
אנו מקווים כי בזכות הנוהל יזכו כל התלמידים שיש להם צליאק בפנימיות לפתרון תזונתי מלא, העונה על כל צרכיהם.

נוהל המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער
למעלה
 

Login

התחברות