הקו הפתוח 03-6781481
Menu

גלוטן בתרופות ובחיסונים

תרופות - היסטוריה

מיד עם הקמתה של העמותה פנינו אל משרד הבריאות וביקשנו את עזרתם בקבלת רשימות מסודרות מכל חברות התרופות. בעקבות פנייתנו פנה אגף הרוקחות אל יצרנים ויבואנים של תרופות לקבלת מידע לגבי תכולת גלוטן בתכשירים רפואיים. בנוסף, אגף הרוקחות קיבל החלטה לחייב יצרנים/יבואנים לציין בעלון באותם מקרים כאשר התכשיר מכיל גלוטן.
קרא עוד

תכשירים רפואיים וגלוטן

בחודש מרץ 2016 פירסם אגף הרוקחות חוזר בנושא "תכשירים רפואיים וגלוטן", שאליו מצורפת כנספח רשימה של תרופות המכילות גלוטן / עמילן חיטה. בחודש ספטמבר 2016 עודכנה הרשימה של התרופות.
קרא עוד

חיסונים

התפיסה היום היא שכל הפתוגנזה של הצליאק עוברת במערכת העיכול, כך שאם מדובר בחיסון, בזריקה, בעירוי או במשחה, אשר אינם מגיעים למערכת העיכול, אין צורך לבדוק בהם את תכולת הגלוטן.
קרא עוד
 

Login

התחברות