הקו הפתוח 03-6781481
Menu

תכשירים רפואיים וגלוטן


בחודש מרץ 2016 פירסם אגף הרוקחות חוזר בנושא "תכשירים רפואיים וגלוטן", שאליו מצורפת כנספח רשימה של תרופות המכילות גלוטן / עמילן חיטה.

בחודש ספטמבר 2016 עודכנה הרשימה של התרופות.

להלן מספר הדגשים מתוך החוזר:

1. על פי החוזר, ישנן רק מעט תרופות המכילות עמילן חיטה / גלוטן.

2. על פי החוזר, יש לבדוק אך ורק תרופות הניתנות דרך הפה, ואין צורך לבדוק תרופות הניתנות בזריקה או במריחה על העור.

3. על פי החוזר, חולי צליאק יכולים לצרוך תרופות המכילות עד 100ppm גלוטן. זאת גם כאשר התרופה נלקחת מידי יום למשך זמן בלתי מוגבל.

נדגיש, שכאשר מדובר במזון, חולי צליאק יכולים לצרוך עד 20ppm גלוטן בלבד (כפי שמוגדר בתקנות לסימון גלוטן במזון).

4. על פי החוזר, כל התרופות מכילות גלוטן בשיעור נמוך מ-100ppm.


חוזר אגף הרוקחות בנושא תכשירים רפואיים וגלוטןלכניסה לחצו כאן
למעלה
 

Login

התחברות