הקו הפתוח 03-6781481
Menu

תרופות - היסטוריה

מיד עם הקמתה של העמותה, בשנת 1998, פנינו אל משרד הבריאות וביקשנו את עזרתו בקבלת רשימות מסודרות מכל חברות התרופות. בעקבות פנייתנו פנה אגף הרוקחות אל יצרנים ויבואנים של תרופות לקבלת מידע לגבי תכולת גלוטן בתכשירים רפואיים. בנוסף, אגף הרוקחות קיבל החלטה לחייב יצרנים/יבואנים לציין בעלון באותם מקרים כאשר התכשיר מכיל גלוטן.


חוזר לחברות התרופות:

בשנת 2002 הוציא אגף הרוקחות חוזר לחברות התרופות.

בשנת 2008 יצא חוזר נוסף מטעם אגף הרוקחות לחברות התרופות (חוזר מס' REG_4/2008). אפשר לראות את החוזר באתר של משרד הבריאות:

http://www.health.gov.il/hozer/REG04_2008.pdf

אומנם ישנה הוראה המחייבת את יצרני התרופות לסמן תרופות המכילות גלוטן (הוראה אשר הקלה מאוד על חולי הצליאק), אך גם הרופאים, גם הרוקחים וגם חולי הצליאק אינם מרגישים כי ניתן להסתמך על הסימון שעל גבי התרופות.


במהלך השנים הצענו לאגף הרוקחות מספר פתרונות:

1. להוסיף מידע על גלוטן למידע על התרופות שמצוי במאגר התרופות של אגף הרוקחות

2. לקבוע, כי כל התרופות במרשם תהיינה אך ורק תרופות שאינן מכילות גלוטןפגישה בנושא הימצאות גלוטן בתכשירי רפואיים:


ביולי 2015 התקיימה פגישה בנושא הימצאות גלוטן בתכשירי רפואיים, בה השתתפו, בין היתר, אנשי אגף הרוקחות ונציגים של חברות התרופות ושל מכון התקנים.

ד"ר איל שורצברג, מנהל אגף הרוקחות, סקר את הנעשה היום בעולם ואת המצב בארץ, וסיפר שנכון להיום, אין אף רשות רגולטורית בעולם, שאימצה את הנושא של סימון גלוטן בתרופות.

על פי הסקירה, רוב חברות התרופות אינן משתמשות כיום בעמילן חיטה במרכיבים הבלתי פעילים של התרופות, אלא בעמילנים ממקורות אחרים. אם קיים שימוש בעמילן חיטה, העמילן חייב לעמוד בדרישת נקיון של לא יותר מ-0.3% חלבון, המקביל ללא יותר מ-100ppm גלוטן.

עמילן משמש בייצור קפליות, כדורים ומשחות בלבד. אין שימוש בעמילנים כלשהם בתרחיפים, עירויים וחיסונים.


הנושא של סימון גלוטן בתרופות, לעומת סימון גלוטן במזון, אינו חד משמעי ונתון למחלוקת בקרב רופאי גסטרו בעולם. ישנם רופאי גסטרו בכירים בעולם, שטוענים שלא חשוב כמה גלוטן ישנו בתרופות, מאחר שהכמויות בתרופות הן מאוד קטנות ולכן זניחות.

הקונצנזוס הקיים הוא שחולי צליאק צריכים לדעת אם יש או אין גלוטן בתרופה, כאשר הסף הבטוח הינו 100ppm (בעוד שבמזון הסף הינו 20ppm), וזאת גם כאשר תרופה נלקחת באופן כרוני כל החיים.

ד"ר גיל תומר, נציג התאחדות התעשיינים, סיפר בישיבה, שבבדיקה מקיפה שנעשתה בנושא, התברר שאין כמעט תרופות בישראל שמכילות עמילן חיטה. לדבריו, ניתן לתת מידע על נוכחות עמילן חיטה בתרופות, אבל ישנו קושי ממשי לתת מידע על נוכחות של עקבות גלוטן בתרופות.


חשוב: חברות התרופות מייצרות את התרופות במספר אתרים בעולם, ותרופות תחת אותו שם יכולות להימכר במקומות שונים בעולם עם רכיבים בלתי פעילים שונים.

בשנת 2016 בלחץ של העמותה פרסם אגף הרוקחות במשרד הבריאות חוזר בנוגע לנוכחות גלוטן בתרופות. החוזר מבהיר כי כל התרופות בנמכרות במדינת ישראל מכילות פחות מ-100PPM גלוטן ולכן נחשבות בטוחות לשימוש על ידי חולי צליאק.

בפברואר 2020 פרסם ארגון עמותות הצליאק האירופאי מסמך המבהיר כי כל התרופות הנמכרות באירופה מכילות גלוטן פחות מ-100PPM ולכן נחשבות בטוחות לשימוש על ידי חולי צליאק.

אין בפרסום זה משום המלצה להשתמש במוצר זה או אחר. במקרה של ספק יש להתייעץ עם רופא מומחה.


למעלה
 

Login

התחברות