הקו הפתוח 03-6781481
Menu

סיוע כספי


במדינת ישראל אין כיום סיוע כספי כלשהו לחולי צליאק, למעט סבסוד קמח ללא גלוטן וסיוע מצומצם ביותר למשפחות הנתמכות על ידי הרווחה.


ועדה בינמשרדית לבחינת פתרונות כספיים

ביוני 2014 הקימה שרת הבריאות דאז, ח"כ יעל גרמן, ועדה בינמשרדית, שבראשה עמד פרופ' גרוטו, שנועדה לבחון פתרונות כספיים וכלכליים למוצרים ללא גלוטן. בשל מורכבות הנושא היו שותפים בה משרדי ממשלה נוספים, הנוגעים לנושאי דיוניה, ובהם: משרדי האוצר, הרווחה והכלכלה והמוסד לביטוח לאומי. הוועדה נפגשה עם מירב הגורמים הרלבנטיים, כולל יצרנים ויבואנים, כאשר היא קיבלה ליווי וייעוץ מחברה כלכלית מקצועית.

המלצות וצעדים

א. מתן סיוע כספי: אחת ההמלצות של הוועדה היא, שמי שיוכר כחולה צליאק יקבל מעין כרטיס אשראי, שיאפשר לו לגשת ולרכוש מוצרי מזון ספציפיים, על פי רשימה שתורכב, בהסדר עם חנויות מסויימות. פרופ' גרוטו מבהיר שהמלצה זו היא כנראה המורכבת ביותר, גם מבחינה תקציבית. טרם נקבעו החלטות לגבי היקף הסיוע והיקפו, מי יקבל ומה ייכלל בסיוע. הצעה זו הונחה על שולחנם של שר הבריאות ושל משרד האוצר, ונמצאת כרגע בדיונים ראשונים. פרופ' גרוטו התחייב בפני באי הכנס שלנו, שאינו מתכוון להרפות בעניין זה, עד שימומשו החלטות אלה, גם אם באופן הדרגתי .

ב. תמיכה ליצרנים מקומיים: כדי להגדיל את התחרות בתחום הייצור של מוצרי מזון ללא גלוטן, משרד הכלכלה, אשר היה חבר בוועדה, מוכן להציע תמיכה ליצרנים מקומיים שיקבלו עליהם לפעול בהתאם לתו התקן GMP. המטרה היא לתת עידוד לייצור מגוון גדול יותר של מוצרים ללא גלוטן, על ידי הקלה וסיוע במימון העלויות הנוספות הכרוכות בעמידה בתקן.

ג. הקלות ליבואנים: ברשות המיסים ישקלו מתן הקלות בעלויות המכס ליבואנים של מוצרי מזון ללא גלוטן.

ד. הקלות רגולטוריות למוצרים שייוצרו במפעלים ייעודיים: שני מהלכים שהומלצו על ידי הוועדה, מכוונים למוצרים המיוצרים הן בארץ והן בחו"ל, על ידי מפעלים שאינם פועלים במסגרת תו תקן GMP, אך הם מפוקחים כמפעלים המייצרים אך ורק מוצרי מזון שאינם מכילים גלוטן. בישראל יהיה צורך להתאים את תקנות החוק כך שיותר יצרנים התואמים הגדרה זו יוכלו להיכנס באופן חוקי לשוק. הסרת הדרישה של GMP ממפעלים קטנים כאלה, תקל על הוצאות התשתית שלהם ועל הכדאיות של כניסתם לשוק. אשר לנושא היבוא, מבהיר פרופ' גרוטו, כי על אף שבמקומות רבים בעולם מחירי המוצרים ללא גלוטן זולים מאשר בישראל, עדיין הם יקרים יותר מאשר מוצרים שאינם נטולי גלוטן. מסיבה זאת הונהג סיוע לחולים בארצות רבות. בחו"ל קיימים מפעלים שונים המייצרים בלעדית ללא גלוטן, והוועדה המליצה עקרונית על הקלות רגולטוריות לגבי אותם מפעלים שיעמדו בסטנדרטים שהם חלופיים ל-GMP.

מסקנות הוועדה הבינמשרדית מונחות על שולחנותיהם של שר הבריאות ושל הנוגעים בדבר במשרד האוצר, וטרם פורסמו לציבור הרחב.


ביטוח לאומי

מאחר שמבוגרים חולי צליאק המקפידים על תזונה ללא גלוטן, הינם בריאים, ואינם מוגבלים ביכולתם להשתכר מעבודה, ומאחר שהורים לילדים חולי צליאק המקפידים על תזונה ללא גלוטן, אינם מרותקים לביתם בגין הצליאק של ילדיהם, הרי שאינם זכאים לסיוע מהביטוח הלאומי.
יוצאים מכלל זה חולי צליאק שיש להם מוגבלויות נוספות, המקנות גם הן אחוזי נכות ופוגעות בכושר ההשתכרות שלהם.


רווחה

על פי ההנחיות של משרד הרווחה, חולי צליאק הנתמכים על ידי הרווחה זכאים לסיוע כספי בגובה של חצי נקודת זכות לחודש (שהינו בסך כ-100 ש"ח בלבד).

למעלה
 

Login

התחברות