הקו הפתוח 03-6781481
Menu

כיצד נדע לזהות אם מוצר מכיל / לא מכיל גלוטןהכלל הבסיסי והחשוב ביותר: "אם יש ספק - תתרחק!"

כלומר - במקרה של ספק, ולו קל, האם מוצר כלשהו מותר או אסור - אין לצרוך את המוצר עד לבירור סופי.

התקנות לסימון גלוטן במזון קובעות:

"לא ייצר אדם מזון שיש בו או שהוסף לו גלוטן בשיעור העולה על 20 חלקים למיליון, לא ייבאו ולא
ישווקו, אלא אם כן צויינו ברשימת הרכיבים במזון שם הצמח מקור הגלוטן והמלים "מכיל גלוטן"."


ישנה אי בהירות בשאלה האם התקנות לסימון גלוטן במזון מתייחסות גם לסביבת הייצור של המוצרים או רק לתכולת גלוטן ברכיבים עצמם. לכן, לא מומלץ להסתמך אך ורק על הרישום שעל
גבי כל מוצר, אלא יש לוודא שאין חשש לזיהום משני מגלוטן בסביבת הייצור.


להלן סדר הפעולות המומלץ לצורך בדיקה האם מוצר מזון מכיל/ לא מכיל גלוטן:

1. לבדוק האם המוצר מופיע במדריך המזון (המודפס או המקוון) שהוציאה העמותה. נדגיש, שהמידע שכלול במדריך המזון מבוסס על אישורים בכתב שמתקבלים מהחברות עצמן, מבלי
שהעמותה בדקה את נכונות המידע.

2. אם המוצר אינו מופיע במדריך המזון, או אם יש ספק כלשהו - לבדוק ישירות עם היצרן.

3. גם אם המוצר מופיע במדריך המזון - יש לבדוק תמיד גם את הרשום על גבי המוצר.


חשוב לדעת: התקנות לסימון גלוטן קובעות כי אם רכיב כלשהו מכיל גלוטן, חובה לציין זאת ברשימת הרכיבים.

לכן, כאשר מבקשים לדעת אם מוצר מכיל גלוטן ברכיביו, יש לבדוק בראש ובראשונה את רשימת הרכיבים.

אפשר לבדוק גם את המידע לאלרגנים המופיע על גבי כל מוצר, לאחר בדיקת הרכיבים של המוצר, אבל, כאמור, החובה לסימון גלוטן מתייחסת לרשימת הרכיבים ולא למידע על אלרגנים.


אין חובה לסמן מוצר במילים "ללא גלוטן", באם המוצר אינו מכיל גלוטן. הסימון "ללא גלוטן" הוא וולונטארי.


כאשר מוצר מסומן במילים "עלול להכיל גלוטן" או "עלול להכיל עקבות מזעריות של גלוטן" או כל וריאציה דומה, מבלי לציין את הכמות המקסימלית של הגלוטן במוצר (עד 20ppm) - ההמלצה של העמותה הינה לא לצרוך את המוצר.
 
למעלה
 

Login

התחברות