הקו הפתוח 03-6781481
Menu

חברי ועד וועדת ביקורת

 

ועד העמותה


שי סלע - יו"ר 

עמי בן ציון

אסתי גלזר

אביב טגנסקי

דנה יופה
 

 ועדת ביקורת
 
רו"ח גיל רוזנברג 
 
רו"ח מאירה גנור

 

למעלה
 

Login

התחברות