הקו הפתוח 03-6781481
Menu

חברי ועד וועדת ביקורת

 

ועד העמותה

 שי סלע - יו"ר משותף

עו"ד רוית שחמון ממן - יו"ר משותף

עמי בן ציון

אסתי גלזר

רינה מינץ
 
ד"ר מאור שני

 
ועדת ביקורת
 
רו"ח גיל רוזנברג 
 
רו"ח מאירה גנור

 

למעלה
 

Login

התחברות