הקו הפתוח 03-6781481
Menu

פוריות והריוןמתוך Celiac.com גליון סתיו 2002

שמירה קפדנית על דיאטה ללא גלוטן
תומכת בפוריות, בהריון ובעוברים של נשים עם צליאק

 
פניות רבות מופנות אל אוניברסיטת שיקאגו על ידי נשים עם צליאק בשלבים שונים של הריון. הפונות מבקשות לדעת האם לשמור על דיאטה ללא גלוטן במהלך ההריון. משום מה, הנשים הפונות טועות לחשוב שדיאטה ללא גלוטן תמנע את העובר המתפתח מלקבל את התזונה שלה הוא זקוק ותפגע בהתפתחות שלו. חשוב להדגיש, כי מבחינתה של האשה בהריון, שיש לה צליאק, דיאטה ללא גלוטן היא האפשרות היחידה והטובה ביותר לבריאותה ולבריאותו של העובר. הדיאטה ללא גלוטן מספקת לנשים בהריון ולעובריהן את כל התזונה שלה הם זקוקים כדי להתפתח ולהיות בריאים.

מחקרים רבים נערכו לגבי פוריות והריון בנשים עם צליאק. בעוד שרוב המחקרים התמקדו בנשים, חשוב לציין שהחוקרים גילו שגם גברים סובלים מחוסר-פוריות כתוצאה ממחלת צליאק שאינה מאובחנת. אנו מביאים כאן ממצאי מחקרים שונים שפורסמו בנושא זה.

צליאק נמצא ב- 8%-4% מבעיות הפוריות הבלתי מוסברות

מחקרים שונים ניסו לברר את הקשר בין מחלת הצליאק לבין בעיות בפוריות ובהריונות. התברר, כי שכיחות מחלת הצליאק בקרב נשים הסובלות מחוסר-פוריות בלתי מוסבר, הינה כ- 8%-4%. יש לציין, שבעוד שמספר מחקרים מלמדים על כך שניתן לטפל בחוסר-פוריות בלתי מוסבר באמצעות דיאטה ללא גלוטן, מראים מחקרים אחרים שישנם גורמים נוספים, לבד מתת-ספיגה של מרכיבי מזון חיוניים, אשר גורמים לחוסר-פוריות, להתפתחות מינית מאוחרת (תחילת המחזור החודשי) ולמנופאוזה מוקדמת.

 
התפתחות מינית מאוחרת, אמנוריאה ומנופאוזה מוקדמת

בשני מחקרים גדולים שבוצעו, בדקו החוקרים את השכיחות של התבגרות מינית מאוחרת, הפסקת הוסת לתקופות קצרות (אמנוריאה) ומנופאוזה מוקדמת אצל נשים עם צליאק, שהקפידו על דיאטה ללא גלוטן, לעומת נשים עם צליאק שאכלו גלוטן למרות מחלתן.

נמצא, כי נערות שלא הקפידו על דיאטה ללא גלוטן, התחילו לקבל וסת שנה וחצי מאוחר יותר מאשר נערות שהקפידו על דיאטה ללא גלוטן. בנוסף מצאו החוקרים, כי עד 39% מהנשים שלא הקפידו על דיאטה, חוו תקופות של אמנוריאה, בהשוואה ל- 9% בלבד בקרב הנשים שהקפידו על דיאטה. כצפוי, חולות צליאק שלא הקפידו על דיאטה ללא גלוטן, הגיעו למנופאוזה ארבע-חמש שנים מוקדם יותר מאשר נשים עם צליאק שהקפידו על דיאטה.

 
נוגדנים גבוהים פי עשרה מהנורמה

חוקרים שחקרו נשים הסובלות מחוסר-פוריות, מצאו כי הנוגדנים הקשורים למחלת הצליאק גבוהים אצל נשים אלה פי עשרה (!) מאשר באוכלוסיה הנורמלית. יחד עם זאת גילו אותם חוקרים כי הנשים שסבלו מחוסר-פוריות ואובחנו כחולות צליאק, לא תמיד הראו מחסור בברזל, B12 או חומצה פולית. ממצא זה מצביע על כך, שיתכנו הסברים אחרים הקושרים את מחלת הצליאק להתפתחותו של חוסר-פוריות.

 
מחלת הצליאק והריון

חוקרים בדקו גם את ההשפעה של דיאטה ללא גלוטן אצל חולות צליאק בהריון, כדי לבחון אם קיימת השלכה על התפתחות העובר ועל תוצאת ההריון. במחקר שבוצע לגבי 25 חולות ו- 60 הריונות, מצאו החוקרים כי 21% מהנשים שלא הקפידו על דיאטה ללא גלוטן, הפילו במהלך ההריון, ואצל 16% מהנשים העובר התפתח באופן לקוי. יחד עם זאת, מציינים החוקרים, שנשים רבות במחקר סיימו את ההריונות שלהן בהצלחה, הן לפני שאובחנו כחולות צליאק, והן לאחר האבחון.

במחקר נוסף, שבחן את ההשפעה של דיאטה ללא גלוטן על הריון והנקה, נמצא כי שיעור ההפלות בקרב נשים חולות צליאק, אשר לא הקפידו על דיאטה ללא גלוטן, היה 17.8%, בהשוואה ל- 2.4% בקרב אלה שהקפידו על דיאטה ללא גלוטן. החוקרים מצאו עוד כי לא נמצאו הבדלים בשכיחות בעיות ההריון והפוריות בין נשים בעלות מחלה תת-קלינית (בדיקות דם חיוביות וביופסיה שלילית) ובין נשים בעלות מחלה קלינית (בדיקות דם חיוביות וביופסיה חיובית).

לבסוף, החוקרים בחנו את ההשפעה של דיאטה נטולת גלוטן על נשים עם צליאק, אשר הרו יותר מפעם אחת. הם הסיקו שהנהגת דיאטה ללא גלוטן בעקבות אבחון מחלת הצליאק, גרמה לירידה של 35.6% בשיעור ההפלות, ירידה של 29.4% בתינוקות בעלי משקל נמוך, והארכת תקופת ההנקה בחודשיים וחצי.

 
תזונה ומשקל היילודים

במחקר רחב היקף שבוצע בדנמרק בקרב 21 ילודים ל- 127 אמהות חולות בצליאק, מצאו החוקרים כי משקל הלידה הממוצע של ילדים שנולדו לאמהות שהקפידו על דיאטה ללא גלוטן, היה נמוך באופן משמעותי מזה של תינוקות שנולדו לאמהות שלא סבלו ממחלת הצליאק. מעניין לציין, שנשים עם צליאק ששמרו על הדיאטה, ילדו תינוקות במשקל יותר גבוה מנשים בריאות [!].

 

מסקנות
בעוד שתת הספיגה של רכיבי מזון חיוניים אינה הגורם היחיד לבעיות פוריות והריון אצל חולות צליאק, הרי שהדיאטה ללא גלוטן הינה חיונית לצורך שיפור מצבם הבריאותי הן של הנשים והן של תינוקותיהן.
למעלה
 

Login

התחברות